Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥898 - 1,000/hour
Job Location
ミナミフルヤ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
イルマシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥930 - 950/hour
Job Location
ミナノ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥899 - 900/hour
Job Location
ミナノ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥900 - 930/hour
Job Location
ミナノ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥930 - 950/hour
Job Location
ミナノ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥899 - 900/hour
Job Location
ミナノ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,350 - 1,400/hour
Job Location
シャケ えき (かながわけん)

Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
カワグチ えき (さいたまけん)

Showing: of 2017
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image