Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,200 - 1,200/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,200 - 1,200/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà tắm công cộng (làm vệ sinh)
Nhà tắm công cộng (làm vệ sinh)
Currency
¥1,200 - 1,200/hour
Job Location
タカイド えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,150 - 1,200/hour
Job Location
フチュウ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,250 - 1,450/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,250 - 1,450/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,250 - 1,450/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,250 - 1,250/hour
Job Location
ヨツヤ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,800 - 1,800/hour
Job Location
リュウツウセンター えき (とうきょうと)

Showing: of 2297
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image