Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Khác (Mô hình khuyến mại)
Khác (Mô hình khuyến mại)
Currency
¥2,000 - 2,500/hour
Job Location
アキハバラ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Currency
¥1,100 - 2,000/hour
Job Location
キヨセ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,500 - 2,000/hour
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥250,000 - 400,000/month
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥250,000 - 400,000/month
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Currency
¥1,100 - 2,000/hour
Job Location
キヨセ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,450 - 1,813/hour
Job Location
シキ えき (さいたまけん)

Showing: of 2231
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image