Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,550 - 1,938/hour
Job Location
クキ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥200,000 - 200,000/month
Job Location
ヤシロチョウ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Kiểm tra)
Nhà máy (Kiểm tra)
Currency
¥200,000 - 200,000/month
Job Location
ヒガシマイヅル えき (きょうとふ)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥200,000 - 200,000/month
Job Location
ユウザキ えき (ならけん)

Bệnh viện (Nấu ăn)
Bệnh viện (Nấu ăn)
Currency
¥180,000 - 200,000/month
Job Location
ヤハタ えき (ふくおかけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥200,000 - 200,000/month
Job Location
イジリ えき (ふくおかけん)

Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥181,536 - 181,536/month
Job Location
アカイケ えき (あいちけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,500 - 2,500/hour
Job Location
キタイタミ えき (ひょうごけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥250,000 - 400,000/month
Job Location
キタイタミ えき (ひょうごけん)

Showing: of 2017
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image