Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Cửa hàng giặt là sấy khô (Khác)
Cửa hàng giặt là sấy khô (Khác)
Currency
¥1,072 - 1,122/hour
Job Location
トヨダ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Currency
¥1,300 - 1,800/hour
Job Location
カタクラチョウ えき (かながわけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,300 - 1,800/hour
Job Location
カタクラチョウ えき (かながわけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,310 - 1,310/hour
Job Location
シズワ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,310 - 1,310/hour
Job Location
シズワ えき (とちぎけん)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
ハママツチョウ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,250 - 1,562/hour
Job Location
カワグチ えき (さいたまけん)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥250,000 - 300,000/month
Job Location
ウエノ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,300 - 1,500/hour
Job Location
ウエノ えき (とうきょうと)

Showing: of 2259
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image