Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Currency
¥1,500 - 1,500/hour
Job Location
シンジュク えき (とうきょうと)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
コマガワ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,220 - 1,525/hour
Job Location
サヤマシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,220 - 1,525/hour
Job Location
サヤマシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,050 - 1,313/hour
Job Location
サヤマシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,250 - 1,563/hour
Job Location
サヤマシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,080 - 1,350/hour
Job Location
トウブカナサキ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
トンダ えき (おおさかふ)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥900 - 1,250/hour
Job Location
アガタ えき (とちぎけん)

Showing: of 2259
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image