Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location モトマチ・チュウカガイ えき (かながわけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location サカエ えき (おかやまけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)
Currency 1,100 - 1,375/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)
Currency 950 - 1,188/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location アカサカミツケ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Không cần kinh nghiệm
Giao dịch đã thanh toán
Ca sáng
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location タナシ えき (とうきょうと)
Currency 1,000 - 1,500/hour
Không cần kinh nghiệm
Vài giờ làm việc
Ít hơn theo thời gian
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)
Currency 950 - 1,188/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Nấu nướng)
Part Time
Nhà máy
(Nấu nướng)
Job Location フジオカ えき (とちぎけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Ít hơn theo thời gian
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)
Currency 1,100 - 1,375/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2456