Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Văn phòng (Công việc văn phòng)
Văn phòng (Công việc văn phòng)
Currency
¥1,150 - 1,250/hour
Job Location
トラノモン えき (とうきょうと)

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
アカバネ えき (とうきょうと)

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Currency
¥950 - 1,000/hour
Job Location
ヒガシオオミヤ えき (さいたまけん)

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
ロッポンギ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,000 - 2,000/hour
Job Location
メグロ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,020 - 1,275/hour
Job Location
イケブクロ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,300 - 1,600/hour
Job Location
メグロ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,300 - 1,600/hour
Job Location
メグロ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,300 - 1,600/hour
Job Location
オオモリ えき (とうきょうと)

Showing: of 2190
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image