Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,050 - 1,313/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,200 - 1,300/hour
Job Location
キシワダ えき (おおさかふ)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥970 - 1,150/hour
Job Location
イマヅ えき (おおいたけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,050 - 1,200/hour
Job Location
ハバ えき (ながのけん)

Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥162,083 - 245,000/month
Job Location
イケブクロ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥225,069 - 225,069/month
Job Location
イケブクロ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,500 - 3,000/hour
Job Location
イケブクロ えき (とうきょうと)

Sòng bạc giải trí (Người kinh doanh sòng bạc)
Sòng bạc giải trí (Người kinh doanh sòng bạc)
Currency
¥1,300 - 2,500/hour
Job Location
アキハバラ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥200,000 - 220,000/month
Job Location
オウギマチ えき (おおさかふ)

Showing: of 1986
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image