Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,350 - 1,687/hour
Job Location
イワクラ えき (あいちけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,300 - 1,625/hour
Job Location
イワクラ えき (あいちけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,430 - 1,788/hour
Job Location
キタカシワ えき (ちばけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ショウワチョウ えき (おおさかふ)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥250,000 - 300,000/month
Job Location
フクチヤマ えき (きょうとふ)

Khách sạn (Nhân viên tiếp tân khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên tiếp tân khách sạn)
Currency
¥180,000 - 220,000/month
Job Location
ゲロ えき (ぎふけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥220,000 - 250,000/month
Job Location
ミモミ えき (ちばけん)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥200,000 - 220,000/month
Job Location
シブヤ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,000 - 1,000/hour
Job Location
ショウワチョウ えき (おおさかふ)

Showing: of 1986
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image