Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Các công việc Vận hành kho bãi tại Nhật Bản
Vận hành kho bãi in Nhà máy
Part Time
Vận hành kho bãi in Nhà máy
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Work Merits Bằng khen
Commute:
Bicycle parking Near by station
Easy Requirements:
Male preferred
Foreigner Friendly:
Foreigner working No NIHONGO OK No experience OK Paid daily Transport paid
Time Commitment:
Less over time WKND & HOL off
Work Hours Giờ làm việc
08:30 - 17:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Similar Jobs
Các việc làm mới nhất tại テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
View more Jobs in テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Các công việc Vận hành kho bãi tại テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành kho bãi)
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Ưu tiên nam giới
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
View more Nhà máy jobs in テンノウズアイル えき (とうきょうと)