Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Các công việc tại Nhật Bản
Vận hành kho bãi in Nhà máy
Part Time

Vận hành kho bãi in Nhà máy

Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Work Merits Bằng khen
Cam kết thời gian:
Ít hơn theo thời gian WKND & HOL tắt
Hòa đồng đối với người nước ngoài":
Chấp nhận không "NIHONGO" Giao dịch đã thanh toán Không cần kinh nghiệm Lao động người nước ngoài Trả hàng ngày
Thay thế:
Bãi đậu xe đạp Gần ga tàu
Tuyển dụng dễ dàng:
Ưu tiên nam giới
Work Hours Giờ làm việc
08:30 - 17:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Công việc tương tự
Các công việc Nhà máy tại テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: 2 tháng trước
Xem thêm
View more Nhà máy jobs in テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Các việc làm mới nhất tại テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Currency 1,700 - 1,800/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: 2 tháng trước
Xem thêm
View more Jobs in テンノウズアイル えき (とうきょうと)
Các công việc Nhà máy
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location コダマ えき (さいたまけん)
Currency 1,050 - 1,313/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Ít hơn theo thời gian
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location タケノツカ えき (とうきょうと)
Currency 985 - 985/hour
Ca sáng
Giao dịch đã thanh toán
Ít hơn theo thời gian
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)
Currency 950 - 1,188/hour
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
View more Nhà máy jobs
Các công việc được đề xuất
Nhà máy (Nấu nướng)
Part Time
Nhà máy
Nấu nướng
Job Location ギョウダシ えき (さいたまけん)
Currency 1,060 - 1,060/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Gần ga tàu
Đã đăng: 2 ngày trước
Xem thêm
Ngôn ngữ Trường học (Giáo viên/ Tiếng Anh)
Part Time
Ngôn ngữ Trường học
Giáo viên/ Tiếng Anh
Job Location 南茨木(大阪モノレール) えき (おおさかふ)
Currency 1,500 - 1,700/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Đã đăng: Hôm nay
Xem thêm
Kho hàng (Khác)
Part Time
Kho hàng
Khác
Job Location ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)
Currency 1,200 - 1,500/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Ca đêm
Đã đăng: Vừa rồi
Xem thêm