Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Các công việc Nhân viên vệ sinh tòa nhà tại Nhật Bản
Nhân viên vệ sinh tòa nhà in Bảo trì tòa nhà
Part Time
Nhân viên vệ sinh tòa nhà in Bảo trì tòa nhà
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,400 - 1,400/hour
Work Merits Bằng khen
Commute:
Bicycle parking Near by station
Easy Requirements:
Female preferred Male preferred
Foreigner Friendly:
Foreigner working No NIHONGO OK No experience OK Student visa preferred Training manual for foreigners Transport paid
Future Prospects:
Promotion
Time Commitment:
2-3 days/week Few hours work Less over time Morning shift Short term WKND & HOL off WKND shift
Work Hours Giờ làm việc
06:00 - 09:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
06:00 - 12:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
08:00 - 12:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Similar Jobs
Các việc làm mới nhất tại ナカノ えき (とうきょうと)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,100 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
View more Jobs in ナカノ えき (とうきょうと)
Các công việc Nhân viên vệ sinh tòa nhà tại ナカノ えき (とうきょうと)
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,400/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
View more Bảo trì tòa nhà jobs in ナカノ えき (とうきょうと)