Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,100 - 1,200/hour
Job Location
シンナラシノ えき (ちばけん)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
アオミ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
アオミ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
アオミ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
アオミ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,050 - 1,100/hour
Job Location
ケイセイナリタ えき (ちばけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,200/hour
Job Location
ミナミフナバシ えき (ちばけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,100 - 1,200/hour
Job Location
シンナラシノ えき (ちばけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,400 - 1,450/hour
Job Location
シャケ えき (かながわけん)

Showing: of 2343
Đăng nhập để áp dụng!
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image