Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ツルセ えき (さいたまけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ワイアールピーノビ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
ワイアールピーノビ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ズシ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥970 - 1,213/hour
Job Location
ズシ えき (かながわけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥950 - 1,250/hour
Job Location
ニシカワグチ えき (さいたまけん)

Showing: of 2103
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image