Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Khác (Mô hình khuyến mại)
Khác (Mô hình khuyến mại)
Currency
¥2,000 - 2,500/hour
Job Location
アキハバラ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,450 - 1,812/hour
Job Location
ミズホダイ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,450 - 1,812/hour
Job Location
ミズホダイ えき (さいたまけん)

Nhà tắm công cộng (làm vệ sinh)
Nhà tắm công cộng (làm vệ sinh)
Currency
¥1,200 - 1,200/hour
Job Location
タカイド えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,150 - 1,150/hour
Job Location
コデンマチョウ えき (とうきょうと)

Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥1,400 - 1,400/hour
Job Location
キチジョウジ えき (とうきょうと)

Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Bệnh viện (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥1,300 - 1,300/hour
Job Location
キチジョウジ えき (とうきょうと)

Khác (Mô hình khuyến mại)
Khác (Mô hình khuyến mại)
Currency
¥2,000 - 2,500/hour
Job Location
アキハバラ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Currency
¥1,100 - 2,000/hour
Job Location
キヨセ えき (とうきょうと)

Showing: of 2229
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image