Interpreter/ English-Japanese job at a Office Work

Công việc văn phòng (Phiên dịch viên/ Anh-Nhật)

¥1100 - 2000 / hour
Tamachi Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
WKND & HOL tắt
Chấp nhận không "NIHONGO"
View Details
Cooking job at a Restaurant/Fast Food

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nấu ăn)

¥1020 - 1400 / hour
Nerima Sta. (Tokyo)
Gần ga tàu
Chuyển đổi WKND
Ca đêm
Ít hơn theo thời gian
Cơ hội thăng tiến
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Naka Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Tokishi Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Receive New Jobs Click here
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Gifuhashima Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Muro Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Kitaogaki Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Mizunami Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Kanigawa Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Shinkani Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Matsumori Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥982 - 1102 / hour
Yokoya Sta. (Gifu)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥958 - 1078 / hour
Tochihara Sta. (Mie)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Không cần kinh nghiệm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥976 - 1096 / hour
Iseoi Sta. (Mie)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1009 - 1129 / hour
Tado Sta. (Mie)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca đêm
Không cần kinh nghiệm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥985 - 985 / hour
Kawagoetomisuhara Sta. (Mie)
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1036 - 1156 / hour
Minamigyotoku Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1036 - 1156 / hour
Kamihongo Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Ca sáng
Ca đêm
Không cần kinh nghiệm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1036 - 1156 / hour
Kitakogane Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1036 - 1153 / hour
Hiregasaki Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1036 - 1156 / hour
Edogawadai Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1048 - 1168 / hour
Inage Sta. (Chiba)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1042 - 1162 / hour
Uwagoromo Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1042 - 1162 / hour
Ajiyoshi Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Motor bike delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe máy)

¥1400 - 1500 / hour
Torokkokameoka Sta. (Kyoto)
View Details
Waiter/ Waitress job at a Restaurant

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)

¥1013 - 1500 / hour
Hongosanchome Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Kitchen server job at a Restaurant

Nhà hàng (Phụ bếp)

¥1013 - 1500 / hour
Hongosanchome Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Waiter/ Waitress job at a Restaurant

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)

¥1013 - 1500 / hour
Otsuka Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Kitchen server job at a Restaurant

Nhà hàng (Phụ bếp)

¥1013 - 1500 / hour
Otsuka Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Motor bike delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe máy)

¥1100 - 1120 / hour
Ikebukuro Sta. (Tokyo)
Thời hạn ngắn
Lao động người nước ngoài
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Waiter/ Waitress job at a Restaurant

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)

¥1013 - 1500 / hour
Asakusabashi Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Kitchen server job at a Restaurant

Nhà hàng (Phụ bếp)

¥1013 - 1500 / hour
Asakusabashi Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1042 - 1162 / hour
Haruta Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1042 - 1162 / hour
Shinanjo Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Other job at a Farming

Trang trại (Khác)

¥1000 - 1250 / hour
Shinanokawakami Sta. (Nagano)
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Ca sáng
Nhiều hơn theo thời gian
Chấp nhận không "NIHONGO"
View Details
Bicycle delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe đạp)

¥1100 - 1180 / hour
Ikebukuro Sta. (Tokyo)
2-3 ngày / tuần
Ca sáng
Ca đêm
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
View Details
Motor bike delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe máy)

¥1100 - 1650 / hour
Wakoshi Sta. (Saitama)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
View Details
Bicycle delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe đạp)

¥1100 - 1650 / hour
Shimotakaido Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Cơ hội thăng tiến
View Details
Kitchen server job at a Restaurant

Nhà hàng (Phụ bếp)

¥1100 - 1650 / hour
Shimotakaido Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Cơ hội thăng tiến
View Details
Motor bike delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe máy)

¥1100 - 1650 / hour
Shimotakaido Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Cơ hội thăng tiến
View Details
Motor bike delivery job at a Restaurant

Nhà hàng (Giao xe máy)

¥1200 - 1800 / hour
Shimotakaido Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Cơ hội thăng tiến
View Details
Cooking job at a Restaurant

Nhà hàng (Nấu ăn)

¥930 - 1150 / hour
Ageo Sta. (Saitama)
Bãi đậu xe đạp
Giao dịch đã thanh toán
2-3 ngày / tuần
Cơ hội thăng tiến
Không cần kinh nghiệm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1102 - 1222 / hour
Tsuchihashi Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1042 - 1162 / hour
Uwagoromo Sta. (Aichi)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Waiter/ Waitress job at a Restaurant/Fast Food

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)

¥1020 - 1400 / hour
Nerima Sta. (Tokyo)
Ca đêm
Cơ hội thăng tiến
Lao động người nước ngoài
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
View Details
Kitchen server job at a Restaurant

Nhà hàng (Phụ bếp)

¥1013 - 1267 / hour
Asakusabashi Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Waiter/ Waitress job at a Restaurant

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)

¥1013 - 1267 / hour
Asakusabashi Sta. (Tokyo)
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1003 - 1123 / hour
Yoshinohara Sta. (Saitama)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1018 - 1138 / hour
Kawaguchi Sta. (Saitama)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details
Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc)

¥1018 - 1138 / hour
Higashiurawa Sta. (Saitama)
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
Ca đêm
View Details