Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥195,000 - 250,000/month
Job Location
ミナミコウフ えき (やまなしけん)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥1,500 - 1,800/hour
Job Location
ミナミコウフ えき (やまなしけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,550 - 1,938/hour
Job Location
クキ えき (さいたまけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
アジマ えき (あいちけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
アジマ えき (あいちけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥211,000 - 243,000/month
Job Location
フシヤ えき (あいちけん)

Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Currency
¥850 - 1,100/hour
Job Location
オオハシ えき (ふくおかけん)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥230,000 - 280,000/month
Job Location
ミナミコウフ えき (やまなしけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥841 - 1,100/hour
Job Location
オオハシ えき (ふくおかけん)

Showing: of 1965
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image