Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
アオヤマイッチョウメ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
ハママツチョウ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥1,350 - 1,350/hour
Job Location
ホンアツギ えき (かながわけん)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥2,000 - 2,000/hour
Job Location
シンカワサキ えき (かながわけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,250 - 1,250/hour
Job Location
カワサキ えき (かながわけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥210,000 - 210,000/month
Job Location
カワサキ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,250 - 1,250/hour
Job Location
カワサキ えき (かながわけん)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,242 - 1,242/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,242 - 1,242/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Showing: of 2297
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image