Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥187,500 - 350,000/month
Job Location
オオハシ えき (ふくおかけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥850 - 1,100/hour
Job Location
オオハシ えき (ふくおかけん)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥237,500 - 250,000/month
Job Location
アワカツヤマ えき (ちばけん)

Trang trại (Khác)
Trang trại (Khác)
Currency
¥212,480 - 220,000/month
Job Location
マンザ・カザワグチ えき (ぐんまけん)

Xây dựng (Nhân viên bảo vệ)
Xây dựng (Nhân viên bảo vệ)
Currency
¥1,375 - 1,750/hour
Job Location
センダギ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Nhân viên bảo vệ)
Xây dựng (Nhân viên bảo vệ)
Currency
¥1,375 - 1,750/hour
Job Location
オオヤマ えき (とうきょうと)

Kho hàng (Khác)
Kho hàng (Khác)
Currency
¥1,200 - 1,200/hour
Job Location
クロイソ えき (とちぎけん)

Người già (Nhân viên chăm sóc)
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Currency
¥1,000 - 1,050/hour
Job Location
テンジン えき (ふくおかけん)

Bệnh viện (Nấu ăn)
Bệnh viện (Nấu ăn)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
シンスヤ えき (くまもとけん)

Showing: of 1526