Nhà hàng

Nấu ăn

¥1025 - 1085 / hour
Chofu
Cơ hội thăng tiến
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
View Details

Xây dựng

Trợ lý xây dựng

¥1300 - 1600 / hour
Hanedakukokokusaisentaminaru
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Nâng cao
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥950 - 1200 / hour
Sakae
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
Cơ hội lương cao
View Details

Nhà hàng

Nam phục vụ / Nữ phục vụ

¥1030 - 1300 / hour
Kawasaki
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Trả hàng ngày
View Details

Xây dựng

Trợ lý xây dựng

¥1200 - 1500 / hour
Tsunashima
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1020 - 1085 / hour
Nishichofu
Không cần CV
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1015 - 1300 / hour
Kanamachi
2-3 ngày / tuần
Ca sáng
Ca đêm
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1011 - 1011 / hour
Torihama
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Nâng cao
Tạm ứng lương
2-3 ngày / tuần
View Details

Công việc văn phòng

Phiên dịch viên/ Việt-Nhật

¥1100 - 1200 / hour
Roppongiitchome
Ưu tiên có visa học sinh
Lao động người nước ngoài
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nam phục vụ / Nữ phục vụ

¥1050 - 1313 / hour
Kudanshita
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1050 - 1313 / hour
Kudanshita
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥980 - 1200 / hour
Kanayama
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
Cơ hội lương cao
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1100 - 1375 / hour
Akasaka
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Nâng cao
Tạm ứng lương
2-3 ngày / tuần
View Details

Xây dựng

Trợ lý xây dựng

¥1300 - 1600 / hour
Shibuya
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
View Details

Siêu thị

Nhân viên kinh doanh

¥1200 - 1600 / hour
Naritakuko
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
View Details

Nhà hàng

Phụ bếp

¥1050 - 1350 / hour
Kamonomiya
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ưu tiên nữ giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nam phục vụ / Nữ phục vụ

¥1015 - 1015 / hour
Ogawamachi
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Không cần kinh nghiệm
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1015 - 1269 / hour
Musashikoyama
Gần ga tàu
Chuyển đổi WKND
Không cần kinh nghiệm
Chấp nhận không "NIHONGO"
Lao động người nước ngoài
View Details

Nhà hàng/ Sushi

Nam phục vụ / Nữ phục vụ

¥1030 - 1300 / hour
Kawasaki
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Trả hàng ngày
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1050 - 1313 / hour
Kudanshita
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details

Khách sạn

Nhân viên vệ sinh khách sạn

¥1200 - 1300 / hour
Otemachi
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details

Nhà máy

Vận hành kho bãi

¥1100 - 1375 / hour
Hanedakukokokunaisentaminaru
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Cơ hội thăng tiến
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1100 - 1375 / hour
Ebisu
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
Ưu tiên nữ giới
Gần ga tàu
2-3 ngày / tuần
View Details

Kho hàng

Vận hành kho bãi

¥1100 - 1200 / hour
Namamugi
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details

Nhà máy

Vận hành kho bãi

¥1100 - 1200 / hour
Futamatashimmachi
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Cơ hội thăng tiến
View Details

Nhà hàng

Giao xe máy

¥1050 - 1300 / hour
Kawasaki
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Trả hàng ngày
View Details

Cửa hàng bách hóa

Nhân viên kinh doanh

¥1200 - 1500 / hour
Naritakuko
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1000 - 1200 / hour
Kamishinjo
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
Cơ hội lương cao
View Details

Khách sạn

Nấu ăn

¥1000 - 1200 / hour
Gifu
WKND & HOL tắt
Chuyển đổi WKND
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
View Details

Khác

Giao xe máy

¥1050 - 1300 / hour
Minamiurawa
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1000 - 1200 / hour
Sakae
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
Cơ hội lương cao
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1000 - 1200 / hour
Minamiurawa
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1000 - 1200 / hour
Sakae
Thời hạn ngắn
Hướng dẫn đào tạo dành cho người ngoại quốc
Ưu tiên có visa học sinh
Hỗ trợ bữa ăn
Cơ hội lương cao
View Details

Nhà hàng

Nấu ăn

¥1015 - 1269 / hour
Ebaramachi
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh

Nấu ăn

¥1050 - 1050 / hour
Tokyosukaitsuri
Gần ga tàu
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội thăng tiến
View Details

Công việc văn phòng

Phiên dịch viên/ Trung-Nhật

¥1000 - 1050 / hour
Roppongiitchome
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details

Xây dựng

Khác

¥1350 - 2250 / hour
Roppongi
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
2-3 ngày / tuần
View Details

Công việc văn phòng

Phiên dịch viên/ Anh-Nhật

¥985 - 1001 / hour
Roppongiitchome
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Ca sáng
View Details