Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Hotel Cleaner

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ナンバ えき (おおさかふ)
Currency 1,100 - 1,100/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ニシニッポリ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội thăng tiến
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location リョウゴク えき (とうきょうと)
Currency 1,150 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,625/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location コクブンジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,500/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ウグイスダニ えき (とうきょうと)
Currency 1,072 - 1,340/hour
Ca đêm
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ゴタンダ えき (とうきょうと)
Currency 1,150 - 1,170/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,242 - 1,242/hour
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Cơ hội thăng tiến
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 54