Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
Nam phục vụ / Nữ phục vụ
Job Location キョウトシヤクショマエ えき (きょうとふ)
Currency 900 - 1,125/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
Nam phục vụ / Nữ phục vụ
Job Location イリナカ えき (あいちけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
Nam phục vụ / Nữ phục vụ
Job Location マルノウチ えき (あいちけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
Nam phục vụ / Nữ phục vụ
Job Location マルノウチ えき (あいちけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 990 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 990 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Part Time
Nhà máy
Vận hành kho bãi
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2680