Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ヨウガ えき (とうきょうと)
Currency 980 - 1,225/hour
Không cần kinh nghiệm
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Nấu nướng)
Part Time
Nhà máy
(Nấu nướng)
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ダイモン えき (とうきょうと)
Currency 1,050 - 1,312/hour
Không cần kinh nghiệm
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ロクチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Không cần kinh nghiệm
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location カミフクオカ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,188/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location カシワモリ えき (あいちけん)
Currency 960 - 1,325/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location カワラマチ えき (くまもとけん)
Currency 950 - 1,188/hour
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Vài giờ làm việc
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location カシワモリ えき (あいちけん)
Currency 1,120 - 1,400/hour
Không cần kinh nghiệm
Nhiều hơn theo thời gian
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location カシワモリ えき (あいちけん)
Currency 1,120 - 1,400/hour
Không cần kinh nghiệm
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2642