Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Kho hàng (Khác)
Kho hàng (Khác)
Currency
¥1,400 - 1,750/hour
Job Location
アマガサキセンタープールマエ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,350 - 1,688/hour
Job Location
イチカワシオハマ えき (ちばけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,100 - 1,100/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,140 - 1,140/hour
Job Location
セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,140 - 1,140/hour
Job Location
セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,100 - 1,100/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥200,000 - 280,000/month
Job Location
ムサシスナガワ えき (とうきょうと)

Showing: of 2343
Đăng nhập để áp dụng!
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image