Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,500 - 1,500/hour
Không cần kinh nghiệm
Giao dịch đã thanh toán
Ca sáng
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location トンダ えき (おおさかふ)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Không cần kinh nghiệm
Nhiều hơn theo thời gian
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location オハナヂャヤ えき (とうきょうと)
Currency 960 - 1,325/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location ゴウシ えき (ぐんまけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Không cần kinh nghiệm
Ít hơn theo thời gian
WKND & HOL tắt
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location コダマ えき (さいたまけん)
Currency 1,050 - 1,313/hour
Không cần kinh nghiệm
Nhiều hơn theo thời gian
WKND & HOL tắt
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location サヤマシ えき (さいたまけん)
Currency 1,220 - 1,525/hour
Không cần kinh nghiệm
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,260/hour
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location キタアカバネ えき (とうきょうと)
Currency 960 - 1,325/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2599