Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ウミノナカミチ えき (ふくおかけん)
Currency 900 - 1,125/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ミタ えき (とうきょうと)
Currency 1,050 - 1,312/hour
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location オオサカジョウキタヅメ えき (おおさかふ)
Currency 950 - 1,187/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location アケボノバシ えき (とうきょうと)
Currency 1,060 - 1,325/hour
Vài giờ làm việc
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location アカサカミツケ えき (とうきょうと)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location テンジン えき (ふくおかけん)
Currency 900 - 1,000/hour
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên bảo vệ)
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,200/hour
Ca sáng
Chuyển đổi WKND
Trả hàng ngày
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location カジガヤ えき (かながわけん)
Currency 956 - 1,195/hour
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Lao động người nước ngoài
Xem thêm
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Part Time
Nhà hàng
(Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Job Location ギオンシジョウ えき (きょうとふ)
Currency 900 - 1,187/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2456