Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Các công việc Nhân viên hành lý tại Nhật Bản
Nhân viên hành lý in Sân bay
Part Time
Nhân viên hành lý in Sân bay
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 1,041 - 1,100/hour
Work Merits Bằng khen
Commute:
Bicycle parking Car parking
Easy Requirements:
Male preferred
Foreigner Friendly:
Dormitory provided Foreigner working Many over time Night shift No experience OK Student visa preferred
Time Commitment:
2-3 days/week
Work Hours Giờ làm việc
06:00 - 16:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
14:00 - 01:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
15:00 - 03:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Similar Jobs
Các việc làm mới nhất tại ナリタ えき (ちばけん)
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Part Time
Xây dựng
(Trợ lý xây dựng)
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 1,300 - 1,600/hour
Có chỗ ở lại
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Xây dựng (Trợ lý xây dựng)
Part Time
Xây dựng
(Trợ lý xây dựng)
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 1,300 - 1,600/hour
Có chỗ ở lại
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Nhà máy (Nấu nướng)
Part Time
Nhà máy
(Nấu nướng)
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 910 - 910/hour
Có chỗ ở lại
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Xem thêm
View more Jobs in ナリタ えき (ちばけん)
Các công việc Nhân viên hành lý tại ナリタ えき (ちばけん)
Sân bay (Nhân viên hành lý)
Full Time
Sân bay
(Nhân viên hành lý)
Job Location ナリタ えき (ちばけん)
Currency 220,000 - 260,000/month
Có chỗ ở lại
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Xem thêm
View more Sân bay jobs in ナリタ えき (ちばけん)