Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Các công việc Nhân viên vệ sinh khách sạn tại Nhật Bản
Nhân viên vệ sinh khách sạn in Khách sạn
Part Time
Nhân viên vệ sinh khách sạn in Khách sạn
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Work Merits Bằng khen
Commute:
Near by station
Easy Requirements:
Female preferred
Foreigner Friendly:
Foreigner working No NIHONGO OK No experience OK Transport paid
Future Prospects:
Raise
Time Commitment:
2-3 days/week Less over time WKND shift
Work Hours Giờ làm việc
10:00 - 15:00
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Similar Jobs
Các việc làm mới nhất tại ツキジ えき (とうきょうと)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
View more Jobs in ツキジ えき (とうきょうと)
Các công việc Nhân viên vệ sinh khách sạn tại ツキジ えき (とうきょうと)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Nâng cao
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
View more Khách sạn jobs in ツキジ えき (とうきょうと)