Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す

WORK JAPAN တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
စားေသာက္ဆိုင္ (စားပြဲထိုး)
Part Time
စားေသာက္ဆိုင္
(စားပြဲထိုး)
Job Location Koda Sta. (Nagasaki)
Currency 1,000 - 1,250/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ညအဆိုင္း
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Job Location Takenotsuka Sta. (Tokyo)
Currency 1,000 - 1,250/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Shibusawa Sta. (Kanagawa)
Currency 956 - 1,195/hour
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္
ဂ်ပန္စာမတတ္လည္းအဆင္ေျပသည္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Kodama Sta. (Saitama)
Currency 1,000 - 1,250/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အခ်ိန္ပိုနည္းေသာ
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Sayamashi Sta. (Saitama)
Currency 1,220 - 1,525/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အလုပ္ခ်ိန္နည္းေသာ
မနက္အဆိုင္း
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Hosoya Sta. (Shizuoka)
Currency 1,000 - 1,250/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ညအဆိုင္း
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
စားေသာက္ဆိုင္ (မီးဖိုေခ်ာင္အမွဳထမ္း)
Part Time
စားေသာက္ဆိုင္
(မီးဖိုေခ်ာင္အမွဳထမ္း)
Job Location Komae Sta. (Tokyo)
Currency 960 - 1,200/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ညအဆိုင္း
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Kodama Sta. (Saitama)
Currency 1,050 - 1,313/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အလုပ္ခ်ိန္နည္းေသာ
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
Job Location Koizumicho Sta. (Toyama)
Currency 1,000 - 1,250/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အခ်ိန္ပိုနည္းေသာ
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်အားလုံးကိုကြည့်ပါ
Showing: of 2599