Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ヨコスカチュウオウ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location マイタ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location ハマノ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,250/hour
Bãi đỗ xe
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location フナバシ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,125/hour
Bãi đỗ xe
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location フナバシ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,125/hour
Bãi đỗ xe
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location モトヤワタ えき (ちばけん)
Currency 900 - 1,250/hour
Bãi đỗ xe
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location オオブクロ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,188/hour
Bãi đỗ xe
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location カミフクオカ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,188/hour
Bãi đỗ xe
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
Nhân viên chăm sóc
Job Location セイブチチブ えき (さいたまけん)
Currency 800 - 1,125/hour
Bãi đỗ xe
Chuyển đổi WKND
Gần ga tàu
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2691