Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location オオブクロ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,188/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location ミタカダイ えき (とうきょうと)
Currency 960 - 1,325/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location ムサシナカハラ えき (かながわけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Không cần kinh nghiệm
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location カミイグサ えき (とうきょうと)
Currency 960 - 1,325/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location タカサカ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,125/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location セイブチチブ えき (さいたまけん)
Currency 800 - 1,125/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Người già (Nhân viên chăm sóc)
Part Time
Người già
(Nhân viên chăm sóc)
Job Location アゲオ えき (さいたまけん)
Currency 880 - 1,125/hour
Chuyển đổi WKND
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
(Vận hành đường dây)
Job Location トウヨウカツタダイ えき (ちばけん)
Currency 990 - 1,350/hour
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location タケノツカ えき (とうきょうと)
Currency 985 - 985/hour
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Ít hơn theo thời gian
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2642