Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥155,000 - 180,000/month
Job Location
ミナミワッカナイ えき (ほっかいどう)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥170,000 - 200,000/month
Job Location
ミナミワッカナイ えき (ほっかいどう)

Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,200 - 1,300/hour
Job Location
シブヤ えき (とうきょうと)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,140 - 1,425/hour
Job Location
セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,140 - 1,425/hour
Job Location
セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,350 - 1,688/hour
Job Location
ミナミクサツ えき (しがけん)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,072 - 1,340/hour
Job Location
ウグイスダニ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên tiếp tân khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên tiếp tân khách sạn)
Currency
¥1,072 - 1,340/hour
Job Location
ウグイスダニ えき (とうきょうと)

Khác (Phát tờ rơi)
Khác (Phát tờ rơi)
Currency
¥1,000 - 1,000/hour
Job Location
シンマエバシ えき (ぐんまけん)

Showing: of 2343
Đăng nhập để áp dụng!
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image