Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥220,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà hàng / Quầy bar (Bartender)
Nhà hàng / Quầy bar (Bartender)
Currency
¥275,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà hàng / Quầy bar (Bartender)
Nhà hàng / Quầy bar (Bartender)
Currency
¥275,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥220,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,150 - 1,438/hour
Job Location
フシミ えき (きょうとふ)

Showing: of 5
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image