Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Line operation

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location ミナミクリハシ えき (さいたまけん)
Currency 1,180 - 1,475/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Ca đêm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location ソウカ えき (さいたまけん)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Ca đêm
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location ヨシカワ えき (さいたまけん)
Currency 1,149 - 1,300/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location ソウカ えき (さいたまけん)
Currency 1,055 - 1,055/hour
Bãi đậu xe đạp
Không cần CV
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)
Currency 1,140 - 1,425/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location セッツトンダ えき (おおさかふ)
Currency 1,230 - 1,538/hour
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location セイシンチュウオウ えき (ひょうごけん)
Currency 1,140 - 1,140/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location ミナミクサツ えき (しがけん)
Currency 1,100 - 1,100/hour
Bãi đậu xe đạp
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Part Time
Nhà máy
Vận hành đường dây
Job Location カスガイ えき (あいちけん)
Currency 1,280 - 1,280/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Không cần kinh nghiệm
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 96