Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Hotel Cleaner

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アカバネバシ えき (とうきょうと)
Currency 1,075 - 1,075/hour
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location バシャミチ えき (かながわけん)
Currency 1,200 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location オチャノミズ えき (とうきょうと)
Currency 1,050 - 1,500/hour
Giao dịch đã thanh toán
Ưu tiên có visa học sinh
Ưu tiên nữ giới
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アカサカ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ゲイダイドオリ えき (あいちけん)
Currency 1,200 - 1,500/hour
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Chấp nhận không "NIHONGO"
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location シンジュクギョエンマエ えき (とうきょうと)
Currency 1,100 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 54