Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Hotel Cleaner

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location カナヤマチョウ えき (ひろしまけん)
Currency 1,100 - 1,200/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ニンギョウチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アサクサバシ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ハママツチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location アカサカ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
Nhân viên vệ sinh khách sạn
Job Location ナカスカワバタ えき (ふくおかけん)
Currency 1,100 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 54