Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Hotel Cleaner
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location カナヤマチョウ えき (ひろしまけん)
Currency 1,050 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ヒロシマエキ えき (ひろしまけん)
Currency 1,050 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ダイバ えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,300/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ツキジ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ナンバ えき (おおさかふ)
Currency 1,100 - 1,100/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ニシニッポリ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location リョウゴク えき (とうきょうと)
Currency 1,150 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,625/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 42