Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Hotel Cleaner
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location アカサカ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Không cần CV
Gần ga tàu
Nâng cao
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Thời hạn ngắn
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location カナヤマチョウ えき (ひろしまけん)
Currency 1,100 - 1,200/hour
Không cần kinh nghiệm
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ニンギョウチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location アサクサバシ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ハママツチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Part Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ナカスカワバタ えき (ふくおかけん)
Currency 1,100 - 1,250/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Full Time
Khách sạn
(Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Job Location ダイバ えき (とうきょうと)
Currency 220,000 - 220,000/month
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Nâng cao
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 54