Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Dish Washer

Nhà hàng/ Izakaya (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng/ Izakaya
Người rửa chén đĩa
Job Location ツキシマ えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,600/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Đã đăng: 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location シンオオクボ えき (とうきょうと)
Currency 1,050 - 1,100/hour
Gần ga tàu
Ưu tiên nam giới
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,450/hour
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,400/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location アサクサ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,400/hour
2-3 ngày / tuần
Bãi đậu xe đạp
Chấp nhận không "NIHONGO"
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location クダンシタ えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,500/hour
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location エビス えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,500/hour
2-3 ngày / tuần
Chuyển đổi WKND
Cơ hội lương cao
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location ロッポンギ えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,497/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Nhà hàng (Người rửa chén đĩa)
Part Time
Nhà hàng
Người rửa chén đĩa
Job Location エチゴユザワ えき (にいがたけん)
Currency 1,000 - 1,500/hour
Ca sáng
Chuyển đổi WKND
Có chỗ ở lại
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 40