Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ショウワチョウ えき (おおさかふ)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,000 - 1,000/hour
Job Location
ショウワチョウ えき (おおさかふ)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,050 - 1,313/hour
Job Location
アサクサ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥200,000 - 220,000/month
Job Location
オウギマチ えき (おおさかふ)

Bệnh viện (Nấu ăn)
Bệnh viện (Nấu ăn)
Currency
¥1,100 - 1,150/hour
Job Location
シンスヤ えき (くまもとけん)

Nhà hàng/ Mì (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Mì (Nấu ăn)
Currency
¥950 - 1,500/hour
Job Location
コウノス えき (さいたまけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥930 - 1,500/hour
Job Location
カミオタイ えき (あいちけん)

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nấu ăn)
Currency
¥930 - 1,500/hour
Job Location
カミオタイ えき (あいちけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥950 - 1,050/hour
Job Location
ミネヤマ えき (きょうとふ)

Showing: of 61
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image