Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Building Cleaner
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location オモテサンドウ えき (とうきょうと)
Currency 1,300 - 1,300/hour
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location ツダヤマ えき (かながわけん)
Currency 1,150 - 1,150/hour
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location シンジュクニシグチ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Ít hơn theo thời gian
Chấp nhận không "NIHONGO"
Ưu tiên nam giới
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location トヨス えき (とうきょうと)
Currency 1,072 - 1,072/hour
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location シンジュクニシグチ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,200/hour
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location イチガヤ えき (とうきょうと)
Currency 1,100 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location ハッチョウボリ えき (とうきょうと)
Currency 1,100 - 1,200/hour
Ưu tiên nam giới
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
(Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Job Location ナカノ えき (とうきょうと)
Currency 1,200 - 1,400/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đậu xe đạp
Gần ga tàu
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 81