Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Building Cleaner

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ミツコシマエ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ミツコシマエ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ヨヨギ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location トチョウマエ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Gần ga tàu
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ニホンバシ えき (とうきょうと)
Currency 1,250 - 1,250/hour
2-3 ngày / tuần
Chấp nhận không "NIHONGO"
Chuyển đổi WKND
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Tokutei Ginou
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ミナトミライ えき (かながわけん)
Currency 193,000 - 283,400/month
Cơ hội thăng tiến
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Tokutei Ginou
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location ニホンオオドオリ えき (かながわけん)
Currency 186,816 - 249,366/month
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Lao động người nước ngoài
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location トウキョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ca sáng
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên vệ sinh tòa nhà)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên vệ sinh tòa nhà
Job Location トウキョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,350 - 1,350/hour
Ca sáng
Gần ga tàu
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 96