Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Ứng tuyển cho các công việc Assembly
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location ナカガヤ えき (ながのけん)
Currency 1,250 - 1,563/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Gần ga tàu
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location ギフ えき (ぎふけん)
Currency 1,280 - 1,280/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location カミオタイ えき (あいちけん)
Currency 1,300 - 1,300/hour
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
WKND & HOL tắt
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location カミオタイ えき (あいちけん)
Currency 1,300 - 1,300/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe đạp
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Full Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location フクサキ えき (ひょうごけん)
Currency 176,000 - 220,000/month
Ưu tiên nam giới
Giao dịch đã thanh toán
WKND & HOL tắt
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location シズワ えき (とちぎけん)
Currency 1,310 - 1,310/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location シズワ えき (とちぎけん)
Currency 1,310 - 1,310/hour
Ưu tiên nam giới
Bãi đỗ xe
Giao dịch đã thanh toán
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location ハダノ えき (かながわけん)
Currency 1,500 - 1,875/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Nhà máy (Hội đồng)
Part Time
Nhà máy
(Hội đồng)
Job Location ショウナンダイ えき (かながわけん)
Currency 1,500 - 1,875/hour
Ưu tiên nam giới
Không cần CV
Bãi đỗ xe
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 135