Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,875 - 2,250/hour
Job Location
コヤス えき (かながわけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,050 - 1,100/hour
Job Location
カワグチ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,050 - 1,100/hour
Job Location
アゲオ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,000 - 1,050/hour
Job Location
ツダヌマ えき (ちばけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,050 - 1,250/hour
Job Location
イセサキ えき (ぐんまけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,250 - 1,350/hour
Job Location
イセサキ えき (ぐんまけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,000 - 1,050/hour
Job Location
ハシモト えき (かながわけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,050 - 1,150/hour
Job Location
シモダテ えき (いばらきけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥983 - 1,100/hour
Job Location
カミミゾ えき (かながわけん)

Showing: of 2343
Đăng nhập để áp dụng!
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image