Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN

Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location キンシチョウ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location セイジョウガクエンマエ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location コイワ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location カナマチ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location ギンザ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location ムツアイニチダイマエ えき (かながわけん)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location ホンアツギ えき (かながわけん)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location シンジュク えき (とうきょうと)
Currency 1,213 - 1,516/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Bảo trì tòa nhà (Nhân viên bảo vệ)
Part Time
Bảo trì tòa nhà
Nhân viên bảo vệ
Job Location ヒガシクルメ えき (とうきょうと)
Currency 1,088 - 1,360/hour
2-3 ngày / tuần
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Đã đăng: Hơn 3 tháng trước
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2709