Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す

WORK JAPAN တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
စားေသာက္ဆိုင္ (ပန္းကန္ေဆးသမား)
Part Time
စားေသာက္ဆိုင္
(ပန္းကန္ေဆးသမား)
Job Location Shibuya Sta. (Tokyo)
Currency 1,100 - 1,375/hour
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အလုပ္ခ်ိန္နည္းေသာ
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း (အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Part Time
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း
(အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Job Location Funabashi Sta. (Chiba)
Currency 900 - 1,125/hour
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
လမ္းစရိတ္ေပးသည္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (အစည္းအေ၀းအခမ္းအနား)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(အစည္းအေ၀းအခမ္းအနား)
Job Location Sayamashi Sta. (Saitama)
Currency 1,050 - 1,313/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
မ်ားစြာေသာအခ်ိန္ပို
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Job Location Toyokatsutadai Sta. (Chiba)
Currency 990 - 1,350/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္
ဂ်ပန္စာမတတ္လည္းအဆင္ေျပသည္
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းစဥ္)
Job Location Toyokatsutadai Sta. (Chiba)
Currency 900 - 1,260/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္
ဂ်ပန္စာမတတ္လည္းအဆင္ေျပသည္
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း (အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Part Time
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း
(အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Job Location Hamano Sta. (Chiba)
Currency 900 - 1,250/hour
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
လမ္းစရိတ္ေပးသည္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း (အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Part Time
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း
(အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Job Location Motoyawata Sta. (Chiba)
Currency 900 - 1,250/hour
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
လမ္းစရိတ္ေပးသည္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း (အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Part Time
တိုက္အိုတိုက္ေဟာင္း
(အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)
Job Location Funabashi Sta. (Chiba)
Currency 900 - 1,125/hour
စေန တနဂၤေႏြ အဆိုင္း
လမ္းစရိတ္ေပးသည္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်ရုံ (အစည္းအေ၀းအခမ္းအနား)
Part Time
အလုပ်ရုံ
(အစည္းအေ၀းအခမ္းအနား)
Job Location Sakaimachi Sta. (Gunma)
Currency 1,100 - 1,375/hour
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို
မ်ားစြာေသာအခ်ိန္ပို
စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ျခား
အပိုဒ်အတွက်ကြည့်ရန်
အလုပ်အားလုံးကိုကြည့်ပါ
Showing: of 2531