Jobs to the People Life to the People
日本最大級の外国人求人サイト
Find Jobs in Japan near me
近くの求人を探す
Nhà ga
Ngành công nghiệp
Áp dụng

Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location ホシカワ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Giao xe máy)
Part Time
Nhà hàng
(Giao xe máy)
Job Location イセハラ えき (かながわけん)
Currency 980 - 1,225/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location イセハラ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location イワツキ えき (さいたまけん)
Currency 950 - 1,188/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Giao xe máy)
Part Time
Nhà hàng
(Giao xe máy)
Job Location カミミゾ えき (かながわけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location カミミゾ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location カゾ えき (さいたまけん)
Currency 900 - 1,125/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Giao xe máy)
Part Time
Nhà hàng
(Giao xe máy)
Job Location キタクリハマ えき (かながわけん)
Currency 1,000 - 1,250/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Nhà hàng (Phụ bếp)
Part Time
Nhà hàng
(Phụ bếp)
Job Location キタクリハマ えき (かながわけん)
Currency 960 - 1,200/hour
Vài giờ làm việc
Chuyển đổi WKND
2-3 ngày / tuần
Xem thêm
Xem tất cả các công việc
Showing: of 2531