Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
カナザワハッケイ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
カナザワハッケイ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
ショウナンカイガンコウエン えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
ショウナンカイガンコウエン えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
ムサシシンジョウ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
ムサシシンジョウ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
カヤマ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥980 - 1,225/hour
Job Location
カヤマ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
ナカダ えき (かながわけん)

Showing: of 2161
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image