Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥950 - 1,188/hour
Job Location
シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
シンオオヒラシタ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Nấu nướng)
Nhà máy (Nấu nướng)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
フジオカ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,150 - 1,438/hour
Job Location
シズワ えき (とちぎけん)

Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Nhà máy (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
ミナミクリハシ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Vận hành đường dây)
Nhà máy (Vận hành đường dây)
Currency
¥900 - 1,125/hour
Job Location
ホンナカノ えき (ぐんまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,100 - 1,375/hour
Job Location
サカイマチ えき (ぐんまけん)

Showing: of 1986
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image