Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥900 - 1,125/hour
Job Location
アサカ えき (さいたまけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥980 - 1,225/hour
Job Location
ホンアツギ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
ホンアツギ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,000 - 1,250/hour
Job Location
チガサキ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
チガサキ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥980 - 1,225/hour
Job Location
ハダノ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥960 - 1,200/hour
Job Location
ハダノ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥900 - 1,125/hour
Job Location
ヒガシオオミヤ えき (さいたまけん)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥980 - 1,225/hour
Job Location
ヒラツカ えき (かながわけん)

Showing: of 2103
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image