Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥1,230 - 1,563/hour
Job Location
カワサキ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥1,100 - 1,380/hour
Job Location
シンバシ えき (とうきょうと)

Siêu thị (Thu ngân)
Siêu thị (Thu ngân)
Currency
¥1,150 - 1,150/hour
Job Location
ヘイワジマ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
オオオカヤマ えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Izakaya (Nấu ăn)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
オオオカヤマ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,075 - 1,075/hour
Job Location
ハママツチョウ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,075 - 1,075/hour
Job Location
コマゴメ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥1,075 - 1,075/hour
Job Location
カマタ えき (とうきょうと)

Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Khách sạn (Nhân viên vệ sinh khách sạn)
Currency
¥915 - 915/hour
Job Location
ツクバ えき (いばらきけん)

Showing: of 2190
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image