Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Ngư nghiệp (Khác)
Ngư nghiệp (Khác)
Currency
¥1,100 - 1,100/hour
Job Location
ゲイダイドオリ えき (あいちけん)

Nhà máy (làm vệ sinh)
Nhà máy (làm vệ sinh)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
ゲイダイドオリ えき (あいちけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,450 - 1,450/hour
Job Location
カシマジングウ えき (いばらきけん)

Nhà hàng (Nấu ăn)
Nhà hàng (Nấu ăn)
Currency
¥930 - 1,500/hour
Job Location
カミオタイ えき (あいちけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,500 - 1,500/hour
Job Location
オトガワ えき (あいちけん)

Bảo trì tòa nhà (Người giúp việc)
Bảo trì tòa nhà (Người giúp việc)
Currency
¥1,020 - 1,200/hour
Job Location
シャクジイコウエン えき (とうきょうと)

Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nấu ăn)
Nhà hàng/ Đồ ăn nhanh (Nấu ăn)
Currency
¥930 - 1,500/hour
Job Location
カミオタイ えき (あいちけん)

Bảo trì tòa nhà (Người giúp việc)
Bảo trì tòa nhà (Người giúp việc)
Currency
¥950 - 1,200/hour
Job Location
カワゴエ えき (さいたまけん)

Nhà máy (Hội đồng)
Nhà máy (Hội đồng)
Currency
¥1,350 - 1,500/hour
Job Location
イワネ えき (ちばけん)

Showing: of 1491