Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng/ quán cà phê (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Nhà hàng/ quán cà phê (Nam phục vụ / Nữ phục vụ)
Currency
¥1,050 - 1,200/hour
Job Location
トラノモン えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Giao xe máy)
Nhà hàng (Giao xe máy)
Currency
¥1,300 - 1,900/hour
Job Location
トウキョウスカイツリー えき (とうきょうと)

Người già (Khác)
Người già (Khác)
Currency
¥2,000 - 2,500/hour
Job Location
シズオカ えき (しずおかけん)

Người già (Khác)
Người già (Khác)
Currency
¥2,000 - 2,500/hour
Job Location
シズオカ えき (しずおかけん)

Nhà máy tái chế (Vận hành kho bãi)
Nhà máy tái chế (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,150 - 1,150/hour
Job Location
ハシマシヤクショマエ えき (ぎふけん)

Người già (Khác)
Người già (Khác)
Currency
¥1,000 - 2,500/hour
Job Location
シズオカ えき (しずおかけん)

Nhà máy tái chế (Khác)
Nhà máy tái chế (Khác)
Currency
¥1,150 - 1,150/hour
Job Location
ハシマシヤクショマエ えき (ぎふけん)

Văn phòng (Phiên dịch viên/ Anh-Nhật)
Văn phòng (Phiên dịch viên/ Anh-Nhật)
Currency
¥930 - 1,600/hour
Job Location
ジモクジ えき (あいちけん)

Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Kho hàng (Vận hành kho bãi)
Currency
¥1,200 - 1,500/hour
Job Location
リュウツウセンター えき (とうきょうと)

Showing: of 2225