Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥220,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥220,000 - 300,000/month
Job Location
フシミ えき (あいちけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥241,773 - 261,291/month
Job Location
シブヤ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,000 - 1,000/hour
Job Location
シバハラ えき (おおさかふ)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,050 - 1,500/hour
Job Location
タマプラーザ えき (かながわけん)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,013 - 1,267/hour
Job Location
オオツカ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,080 - 1,300/hour
Job Location
カンダ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,013 - 1,500/hour
Job Location
アサクサバシ えき (とうきょうと)

Nhà hàng (Phụ bếp)
Nhà hàng (Phụ bếp)
Currency
¥1,013 - 1,500/hour
Job Location
ホンゴウサンチョウメ えき (とうきょうと)

Showing: of 143
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image