Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Cửa hàng giặt là sấy khô (Khác)
Cửa hàng giặt là sấy khô (Khác)
Currency
¥1,072 - 1,122/hour
Job Location
トヨダ えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,300 - 1,800/hour
Job Location
カタクラチョウ えき (かながわけん)

Nhà máy (Khác)
Nhà máy (Khác)
Currency
¥1,350 - 1,688/hour
Job Location
サガミノ えき (かながわけん)

Cửa hàng tiện dụng (Khác)
Cửa hàng tiện dụng (Khác)
Currency
¥1,160 - 1,450/hour
Job Location
ハネダクウコウコクサイセンターミナル えき (とうきょうと)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥1,500 - 2,000/hour
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥250,000 - 400,000/month
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥250,000 - 400,000/month
Job Location
ミサト えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Xây dựng (Khác)
Xây dựng (Khác)
Currency
¥270,000 - 350,000/month
Job Location
ミナミコシガヤ えき (さいたまけん)

Showing: of 120
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image