Việc làm được cung cấp trên WORK JAPAN
Việc làm thân thiện với người nước ngoài trên khắp Nhật Bản
Khách sạn (Nấu ăn)
Khách sạn (Nấu ăn)
Currency
¥1,000 - 1,200/hour
Job Location
ギフ えき (ぎふけん)

Showing: of 1
Làm thế nào để nộp?
1
Tìm thấy
Việc làm
Find Job Image
2
Tạo ra
CV
Create CV Image
3
Lịch trình
Phỏng vấn
Schedule Interview Image
4
Đi đến
phỏng vấn
Go To interview Image