General Work job at a Construction

Xây dựng (Khác) Job ID: 113482

Salary ¥1200 - 1500 / hour
Station Meguro Sta. (Tokyo)

Work Merit

Hòa đồng đối với người nước ngoài"

Cơ hội nhận việc làm toàn thời gian
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Nhiều hơn theo thời gian
Ưu tiên có visa học sinh

Thay thế

Gần ga tàu

Triển vọng trong tương lai

Cơ hội lương cao
Cơ hội thăng tiến
Nâng cao

Tuyển dụng dễ dàng

Ưu tiên nữ giới

Work Hour

09:00 - 18:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
15:00 - 23:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Back to Jobs list Apply Now
Similar Jobs
Jobs in Meguro General Work jobs General Work jobs in Meguro
Install WORK JAPAN App to Apply Online!