Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc) Job ID: 113459

Salary ¥982 - 1102 / hour
Station Mizunami Sta. (Gifu)

Work Merit

Cam kết thời gian

Ca sáng
Chuyển đổi WKND

Hòa đồng đối với người nước ngoài"

Ca đêm
Cơ hội nhận việc làm toàn thời gian
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài

Thay thế

Bãi đỗ xe

Tuyển dụng dễ dàng

Ưu tiên nam giới
Ưu tiên nữ giới

Work Hour

07:00 - 16:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
10:00 - 19:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Back to Jobs list Apply Now
Similar Jobs
Care giver jobs Jobs in Mizunami Night shift jobs Morning shift jobs Care giver jobs in Mizunami Night shift jobs in Mizunami Morning shift jobs in Mizunami
Install WORK JAPAN App to Apply Online!