Care giver job at a Aging home

Người già (Nhân viên chăm sóc) Job ID: 113355

Salary ¥1054 - 1174 / hour
Station Musashiurawa Sta. (Saitama)

Work Merit

Cam kết thời gian

2-3 ngày / tuần
Ca sáng
Chuyển đổi WKND

Hòa đồng đối với người nước ngoài"

Ca đêm
Giao dịch đã thanh toán
Không cần kinh nghiệm
Lao động người nước ngoài
Ưu tiên có visa học sinh

Tuyển dụng dễ dàng

Ưu tiên nam giới
Ưu tiên nữ giới

Work Hour

07:00 - 16:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
09:00 - 18:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
10:00 - 19:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
16:00 - 10:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Back to Jobs list Apply Now
Similar Jobs
Care giver jobs Night shift jobs Morning shift jobs Jobs in Musashiurawa Care giver jobs in Musashiurawa Night shift jobs in Musashiurawa Morning shift jobs in Musashiurawa
Install WORK JAPAN App to Apply Online!